Známe původ potravin

  Přečíst blog

Známe původ potravin

Přečíst blog

Vzniká-li PRODUKT v místě a čase, přidělí se mu identifikační kód, který má svůj obraz v digitální databázi. Během cesty PRODUKTU k zákazníkovi se do digitální databáze zaznamená lokace klíčového PROCESU, ve vztahu k PRODUKTU a ZDROJI. Záznamy ve formě dotazu do databáze tvoří digitální stopu PRODUKTU.

Křížový dotaz do databáze okamžitě odhalí duplicitu dvou produktů se stejným kódem, které se vyskytují na dvou místech současně. Padělek snadno odhalíme podle toho, že PRODUKT nemá na sebe navazující historii jednotlivých PROCESŮ.

Kontakt
+420.739316395 r.jasensky@wo.cz
Radek Jasensky
Chlum 82
50312 Vsestry